Zpravodaj našeho SVJ

Dění ve společenství lze sledovat pomocí zápisů ze shromáždění a z jednání výboru. Důležité jsou i výsledky vnějších kontrol, např. finančního úřadu. I výsledky vnitřních kontrol, např. členy společenství. Každý člen navíc může kdykoli vznést dotaz nebo uplatnit svůj návrh či stížnost. To může udělat přímo nebo jím zplnomocněné osobou. Nejlépe písemně na adresu společenství nebo člena či předsedy výboru.

≡ Informace o činnosti společenství

17.11.2016 - jednání výboru: zápis
17.11.2016 - průvodní dopis ke konečnému návrhu stanov: dopis a příloha
03.11.2016 - jednání výboru: zápis
31.10.2016 - posouzení úprav stanov JUDr. Šimonkovou ze SMBD: stanovisko
27.10.2016 - vyjádření předsedy výboru - nikoli předsedy SVJ: dopis
21.10.2016 - průvodní dopis k novému návrhu stanov: dopis
03.10.2016 - žádost o informace k rekonstrukci teplovodu: dopis
03.10.2016 - jednání výboru: zápis
12.09.2016 - jednání výboru: zápis
01.08.2016 - veřejná omluva paní Evě Krajíčkové: mail
11.07.2016 - jednání výboru: zápis
27.06.2016 - stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů: dopis
30.05.2016 - jednání výboru: zápis
26.05.2016 - námitka a stížnost na neplatnost hlasování: dopis
25.04.2016 - jednání výboru: zápis
20.04.2016 - shromáždění společenství: pozvánka, výroční zpráva, zápis a usnesení

--------

Starší zápisy ze shromáždění mají být k dispozici ve sbírce listin obchodního rejstříku. Starší zápisy z jednání výboru i starší záznamy o kontrolách pak mají být na vyžádání výborem poskytnuty z archivu SVJ.