Informace o přípravě techto stránek

Jelikož většina populace využívá internet, je vhodné doplnit klasické nástěnky v domě webovými stránkami. Na nich lze zveřejnit daleko více informací z činnosti společenství, než na chodbové nástěnce. Správa našeho domu na nich bude pod lepší a trvalou kontrolou.

Iniciativně jsem se proto rozhodl zaplatit doménu jasminova.cz a poskytnout počítačový server. Náklady na provoz hradím z vlastních prostředků. Nečekám, že mi budou nahrazeny. SVJ provoz stránek nestojí vůbec nic.

PROHLÁŠENÍ: cílem mé iniciativy NENÍ příprava kandidatury do výboru nebo kontrolní komise, cílem mé iniciativy JE POUZE snaha dát do pořádku některé věci, které evidentně v pořádku nejsou.

Všechny členy SVJ vyzývám ke spolupráci na vytvoření těchto stránek. Uvítám např. staré fotografie či dokumenty k historii Zahraďáku nebo Jasmínky. Uvítám i náměty na další témata stránek a samozřejmě i kontrolu správnosti zveřejněných informací. Budu rád, ujme-li se někdo jazykové kontroly.

Ing. Ivo Fišer

Ing. Ivo Fišer

mobil: 602 325 431
pevná: 210 326 101
mail: ivof@seznam.cz≡ Historie přípravy stránek:

27.10.2016
Počet návštěvníků těchto stránek překročila počet majitelů bytů v našem domě. Za dobu jejich provozu si je prohlédlo už 283 osob. Celkový počet návštěv je 752. Mezi opakující se návštěvníky patří i lidé z Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (1 byt v našem domě vlastní stát). Stránka o přípravě stanov byla zobrazena 607x, úvodní stránka 605x a stránka popisující nedostatky našeho SVJ už byla zobrazena 406x. Nedávno byly zprovozněny také oficiální stránky našeho SVJ. To lze považovat za pozitivní krok. Přispěje to k aktivnímu zájmu vlastníků bytů o SAMOSPRÁVU našeho domu.

19.9.2016
Tyto webovky byly rozšířeny o stránku, kde jsou uvedeny nejzávažnější NEDOSTATKY právních, finančních a organizačních pravidlech fungování našeho SVJ. Překvapivý je počet reakcí, které jsem zatím dostal. Dvě negativní reakce se žádostí o nezasílání mailů a už 14 pozitivních s poděkováním či podporou. Negativní reakce respektuji a za všechny pozitivní děkuji. Nynějším hlavním úkolem je příprava nového návrhu stanov SVJ.

1.7.2016
Za první měsíc provozu těchto stránek je navštívilo 56 různých návštěvníků. Dva z nich na stránky chodí téměř obden. Nejčastěji byly zobrazovány stránky stanovy (309x), společenství (167x), zpravodaj (139x) a úspory (124x). Celkem byly různé stránky zobrazeny 1713 krát, což opravdu hodně. Velice milé je poděkování za provoz webových stránek od čtyř majitelů bytů v našem domě. Zajímavostí pak je, že mne kontaktoval i člen jiného SVJ ze Zahradního Města.

16.6.2016
Při osobní schůzce s p. Pařízkem jsem byl požádán o zrušení těchto stránek. S tím jsem NEsouhlasil. Považuji totiž za pozitivní, že se všichni mohou seznámit se vším, co se děje v našem SVJ. Že jsou zde zveřejněny obecné principy fungování správy domu. A také, že jsou zde zveřejňovány zápisy ze shromáždění, zápisy z jednání výboru i další související informace.

27.5.2016
Přednostně jsem dokončil stránky AKCE a stanovy. Důvodem je záměr zahájit diskuze nad návrhem stanov a potřeba výsledky této diskuze zveřejňovat členům SVJ.

10.5.2016
Vytvořil jsem základní šablonu těchto stránek a zahájil jsem vytváření jejich obsahu. Vše prozatím s velmi primitivní grafickou úpravou.

2.5.2016
Zaregistroval jsem doménu jasminova.cz, uhradil jsem její provoz na 1 rok a rezervoval jsem server pro budoucí umístění webových stránek.