Výdaje za vytápění a teplou vodu

Naše výdaje za vytápění domu a teplou vodu jsou největší částí plateb za služby související s provozem domu. Proto je třeba těmto platbám věnovat největší pozornost.

Jednotlivé domácnosti v našem domě ročně za teplo zaplatí mezi 10.000,- a 35.000,- Kč. Tato částka navíc každoročně roste. Výdaje za teplo tvoří přibližně 40 % výše tzv. nájmu. Existuje nebezpečí, že tyto platby mohou v budoucnu překročit mez přijatelnou pro osoby žijící pouze z důchodu.

Výhodou je, že náš dům má provedeno dodatečné zateplení. Tím bylo dosaženo snížení tepelných ztrát přes plášť domu. Nevýhodou je, že dům nemá všechna okna vyměněna za nová. Přes stará okna tak dochází k nemalým tepelným zrátám. K dalším ztrátám zřejmě dochází také díky špatné tepelné izolaci rozvodů teplé vody i topení.

Problém tepla byl okrajově diskutován na shromáždění SVJ dne 20.4.2016. Příležitostně probíhají různé diskuze na výboru i mezi vlastníky bytů. Zdá se, že exisují 3 varianty možného postupu:
- zachování současného stavu,
- zvětšení zateplení domu nebo
- vybudování vlastní kotelny.
Vhodnou variantu bude schvalovat shromáždění vlastníků bytů. V rámci schvalování plánovaného rozpočtu. K tomu ale musí mít členové SVJ potřebné informace. V žádném případě tato akce nesmí být zahájena mimo schválený rozpočet SVJ, pouze na základě rozhodnutí výboru nebo dokonce snad separátním rozhodnutím některého člena výboru.

Cílem této stránky je shromáždění faktů, výhod i nevýhod jednotlivých variant. A také odborných a laických názorů poskytnutých členy SVJ. Svým názorem může demokraticky přispět každý vlastník bytu.

Prohlášení: Osobně na tuto věc zatím nemám žádný názor, jelikož se v této problematice nevyznám. Očekávám, že postupně získám informace o finanční stránce vytápění. Až potom si udělám názor. Ivo Fišer

≡ 1. varianta - zachování současného stavu

Tato varianta nepředpokládá zvětšení tloušťky zateplení domu ani odpojení od dnes využívaného centrálního vytápění. Nevyžaduje tedy žádnou investici. Cena za topení trvale poroste a bude záviset na cenách stanovených jediným možným dodavatelem tepla.

≡ 2. varianta - zvětšení zateplení domu

Tato varianta předpokládá další zvětšení tloušťky zateplení domu a přitom zachování napojení na dnes využívané centrální vytápění. Vyžaduje investici do posílení tepelné izolace. Návratnost investice může stanovit jen odborný posudek. Cena za topení nadále poroste a bude určována jediným dodavatel tepla.

≡ 3. varianta - vybudování vlastní kotelny

Tato varianta předpokládá odpojení od dnes využívaného centrálního vytápění a vybudování i provoz vlastní kotelny domu. Vyžaduje investici do vybudování kotelny a nákladů na provoz kotelny. Návratnost investice může stanovit jen odborný posudek. Cenu za topení však bude určovat jen cena paliva, které lze nakupovat u různých dodavatelů.

≡ Získané informace a podklady

[1] Nová vyhláška mění způsob rozúčtovní tepla, článek z webu EMBRA

[2] Vyhláška MMR č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů za vytápění a teplé vody