O domě v Jasminové ulici

Náš panelový dům byl vystavěn na konci roku 1964. Většina prvních obyvatel se do něj přistěhovala v průběhu roku 1965. Pro tehdejší rodiny to bylo východisko z těžké bytové krize 60. let. Někteří z prvních obyvatel v domě žijí přes 50 let dodnes. Náš dům byl původně vlastněn bytovým družstvem, které byty přidělovalo svým členům. Dnes jsou všechny byty v soukromém vlastnictví a dům je spravován prostřednictvím našeho společenství.


≡ Minulost naší lokality

Počátek výstavby prvních panelových domů se datuje po první světové válce v Nizozemí. V roce 1923 se začínají stavět v Německu, poté se v roce 1939 objevují v Paříži. Pak se výstavba rozšiřovala dále po Evropě. V České republice byly první panelové domy postaveny roku 1956. Rozvoj výstavby probíhal v roce 1958 až 1990. Bylo to rychlé řešení bytové krize. Docházelo však k velkým změnám rázu měst. Původní různorodou zástavbu nahradila unifikovaná a neosobní panelová sídliště.

Na počátku 60. let nebylo Zahradní Město ani trochu zelené. Všude bylo jenom bláto a ještě probíhala dostavba posledních paneláků. Na sídlišti dosud nebyly žádné chodníky a lidé tady přeskakovali po prknech a stavebních deskách. Několik málo aut parkovalo na cestě podél sídliště. Až postupně bylo okolí domů upraveno a zbudovány byly asfaltové chodníky i silnice. Domy byl potom natřeny jednotnou šedou barvou a tuto podobu mělo sídliště dalších 20 let. Až do roku 2001 náš dům patřil Stavebnímu bytovému družstvu Zahradní Město.
≡ Současnost našeho domu

V roce 2001 přešly byty v našem domě do osobního vlastnictví bývalých členů družstva. V témže roce proto vzniklo společenství vlastníků jednotek. Účelem je SAMOSPRÁVA společných částí domu. Včetně zajišťování společně nakupovaných služeb spojených s bydlením. Jde např. o studenou a teplou vodu, o vytápění objektu, o pojištění domu, o provoz výtahů, o úklid společných prostor nebo o vedení účetnictví. SAMOSPRÁVA navíc musí zajišťovat i údržbu a modernizaci domu. Do společného vlastnictví přešly také pozemky pod domem a v jeho těsném okolí.

Od roku 2001 byl náš dům postupně modernizován. Došlo k zateplení pláště domu, byla přistavěna sedlová střecha, modernizací prošly výtahy a rekonstruovány byly chodby všech čtyř sekcí. Značná část bytů má osazena nová plastová okna a část balkonů je zasklena. Pořízeny byly nové vchodové dveře a posílena byla bezpečnost domu. Je třeba uznat, že náš dům je dnes určitě kvalitnější a hezčí, než tomu bylo v roce 2001.

Postupná modernizace našeho domu po roce 2001 však byla a bude financována pouze z peněz vlastníků bytů. Peníze na ni nám už nedává žádné SBD (tzv. stavební bytové družstvo) ani žádné OPBH (tzv. obvodní podnik bytového hospodářství). Peníze nám nedá ani stát. Výhodou osobního vlastnictví bytů je svobodná možnost je užívat, pronajímat, prodávat nebo dědit. Nevýhodu je, že se o údržbu svého bytu musí každý starat sám a za své. K údržbě společných částí domu je pak ze zákona zřízena SAMOSPRÁVA. Tuto správu společného majetku nám všem zajišťuje výbor zvolený námi vlastníky bytů. Slovo SAMOSPRÁVA dobře vystihuje to, že vlastníci bytů si vše musí sami zaplatit, zorganizovat a pohlídat.

Údržba i moderizace domu ale nikdy nezkončí. V poslední době se hovoří o úsporách za vytápění a teplou vodu. To souvisí s tím, že nákup tepla se nám trvale prodražuje. Na shromáždění SVJ se diskutovalo o tom, zda dům lépe zateplit nebo zda se dům nemá odpojit od centrálního vytápění a zřídit si vlastní malou kotelnu. Dále se diskutuje o výměně měřidel tepla v bytech a modernizaci ekvitermní regulace domu. To vše jsou ale dohromady mimořádně nákladné akce. Proto je třeba jim věnovat pozornost všech majitelů bytů. Nákup tepla musí být optimální z hlediska ceny modernizace i celkové ceny nákupu tepla za dalších 15 až 20 let. Proto musí fungovat kvalitní SAMOSPRÁVA nás vlastníků bytů. To znamená, že se musíme zajímat o činnost výboru našeho SVJ. A musíme prosazovat své zájmy a chránit si kvalitu i cenu našeho bydlení.


≡ Další informace:

[1] Dům v Jasmínové - na mapě

[2] Dům v Jasmínové - letecký pohled

[3] Dům v Jasmínové - list vlasnictví (nutno zadat KÚ= 732117 a LV= 8806 nebo 3403)

[4] Dům v Jasmínové - katastrální mapa