O pracovních skupinách

Každý z nás má své odborné a životní zkušenosti. Mezi námi jsou možná různí řemeslníci, technici, zahradníci, ekonomové, účetní, finančníci, obchodníci, právníci, manažeři, podnikatelé apod. Mnoho z nás má profesionální nebo soukromé zkušenosti s realizací staveb, s provozem nemovitostí, s realitní činností, s nákupem různých služeb a zboží, s výběrovými řízeními, s uzavíráním smluv, s pořádáním valných hromad nebo členských schůzí, s řízením obchodních společností či různých spolků, se souvisejícími zákony i vyhláškami apod.


Spojíme-li neformálně naše znalosti a zkušenosti, budeme jistě schopni řešit různorodé záležitosti správy domu v Jasmínové. Formálně je správou domu pověřen tzv. výbor společenství. To je však jen malá skupina pěti námi zvolených osob, která logicky disponuje jen omezenými schopnostmi, omezeným časem a omezenými znalostmi. Je tedy v našem vlastním zájmu zapojovat se do těch činností, kde můžeme výboru, společenství a tedy i sobě pomoci s přípravou a prováděním různých akcí, které souvisí se správou domu.

Občanský zákoník ani stanovy společenství nijak nebrání iniciativě jednotlivých členů společenství nebo dalších osob (rodinných příslušníků, obyvatel bytů, známých apod.). Každá odborná pomoc je vítána.


Sdružování našich schopností a zkušeností nechť se děje prstřednictvím pracovních skupin. V těch se mohou iniciativně spojovat osoby, které se chtějí věnovat analýze provozních či modernizačních akcí našeho domu i k vypracování návrhu jejich řešení.

Navíc bude účelné vytvořit i pracovní skupinu, jejíž náplní bude kontrolní činnost prováděná v souladu
s § 1179 Občanského zákoníku. Bude suplovat chybějící kontrolní komisi.

Postup i výsledky činnosti pracovních skupin budou průběžně publikovány na těchto stránkách. Budou tak kontrolovatelné všemi ostatními členy SVJ. Výsledky činnosti pracovních skupin budou poskytovány výboru, shromáždění i celému společenství. Ti nechť pak rozhodnou o využití návrhů pracovních skupin.