Vybavení domu v Jasmínové

Nás dům nesestává pouze z 80 bytů a balkonů, které jsou v našem osobním vlastnictví. Součástí domu jsou také společné prostory a jeho vybavení sloužící pro fungování našich domovů. Na této stránce proto najdete přehled společných prostor a vybavení domu v Jasmínové.

Většina vybavení domu vyžaduje výdaje našich peněz. Některé části vybavení ale mohou být naopak zdrojem našich příjmů (např. pronájem nebytových prostor, pronájem pozemků či ploch domu, odměna za sjednání věcného břemene).

Znalost vybavení domu a jejich stavu jsou důležité pro naše rozhodování o nákupech služeb a zboží potřebných pro provoz i údržbu domu. Zejména je potřeba je znát při snaze o snižování provozních výdajů a při rozhodování o nutnosti a rozsahu modernizací domu. Mezi vybavení našeho domu patří:

≡ Nebytové prostory domu

≡ Věcná břemena na majetku

≡ Chodby a schodiště domu

≡ Čtyři osobní výtahy domu

≡ Sklepní prostory domu

≡ Sklepní nebytové prostory

≡ Střecha a opláštění domu

≡ Rozvody elektrické energie

≡ Osvětlení společných prostor

≡ Televizní rozvody

≡ Telefonní rozvody

≡ Rozvody internetu

≡ Rozvody studené vody

≡ Rozvody teplé vody

≡ Vytápění bytů a domu

≡ Soustava hromosvodů

≡ Pozemky související s domem