O našem společném domově

V panelovém domě v Zahradním Městě, Jasmínové ulici 2680 až 2683, má svůj domov 80 rodin a okolo 138 lidí. Někteří zde bydlí už přes 50 let a jiní se na tuto adresu přistěhovali teprve nedávno. Všechny nás ale spojuje fakt, že v Jasmínové máme naše domovy. Je to místo, kde žijeme a máme rodiny, příbuzné, přátele i sousedy. Domov je jednou ze základních lidských potřeb a nelze bez něho spokojeně žít.

Našich 80 bytů je v osobním vlastnictví. Náš dům má ale i společné prostory a svůj pozemek. Byty navíc nemohou fungovat bez různých služeb, které musíme nakupovat společně (vytápění, teplá voda, údržba objektu i domu, účetnictví atd.). Správa našeho domu je proto zajišťována přes tzv. společenství vlastníků. Pravidla užívání bytů a správy našeho domu jsou určeny Občanským zákoníkem a stanovami společenství. Správa našeho společného domu však nemůže dobře fungovat bez toho, že se o ni všichni zajímáme a aktivně se na ní podílíme. Kvalita našeho bydlení závisí na naší ochotě o ni společně pečovat. Problémy našeho domu budou vždy problémem každého z nás.

Říká se, že o peníze jde především. A při správě našich společných peněž určitě platí, že nikdy není dost naší opatrnosti. Mnohem horší by bylo, pokud bychom v budoucnu museli konstatovat, že správa domu nebyla prováděna s péčí řádného hospodáře, nebo že došlo k porušení povinností při správě cizího majetku. Je vždy lepší problémům předcházet, než později vymáhat náhrady škod.

Každý můžeme přispět ke kvalitnímu a spokojenému užívání i údržbě našich domovů v Jasmínové. Přispět lze odbornými a životnímu zkušenostmi, přispět lze zájmem o provoz společně užívaného domu, přispět lze znalostí právních a ekonomických i technických podmínek našeho bydlení. V neposlední řadě lze přispět i naší trvalou kontrolou účelnosti a hospodárnosti správy našeho domu. To je demokracie uskutečňovaná na nejnižší úrovni.

Na těchto stránkách proto najdete informace o správě našeho společného domova. Uvítám vaše případné podněty, připomínky i kritiku .